Site icon HUBA.no

Rusmidler og psykisk helse

4.6/5 - (13 votes)

Vi bruker navnet rusmidler som en fellesbetegnelse på alkohol, narkotiske stoffer, medikamenter osv. som inntas på en eller annen måte i den hensikt å oppnå en rusopplevelse.

Alkoholholdige drikker er en lovlig (legal) vare i Norge for personer over 18 år. De fleste som  velger å bruke alkoholholdige drikker gjør det med ansvarlighet og ikke for å ruse seg. Narkotiske stoffer og andre medikamenter som brukes for å oppnå rus er illegale rusmidler. Illegale rusmidler er forbudt å omsette og bruke.

Misbruk av rusmidler har stor innvirkning på den psykiske helsen. Dette gjelder både om det er voksne omsorgspersoner eller om det er barn/ungdom som misbruker rusmidler. I tillegg til de negative konsekvensene for misbrukeren selv viser det seg at rundt hver misbruker er det minst 15 andre i familie og nærmiljø som på en eller annen måte berøres av dette. Har du problemer med rusmidler er det viktig at du søker hjelp for deg selv. Er du en av dem som har problemer fordi noen i din nærhet enten drikker for mye eller ruser seg på andre måter er det viktig at du finner noen å snakke med.

Misbruk av illegale rusmidler har store konsekvenser, men det mest vanlige rusmidlet og som det er størst problemer med i Norge er uten sammenligning alkohol.

Barn og ungdoms og rusmidler

Barn og ungdom er i vekst og utvikling både fysisk og psykisk. Dette gjør dem ekstra sårbare og utsatt ved bruk av rusmidler. Bruk av narkotiske stoffer og andre medikamenter kan, selv ved beskjeden bruk, utløse psykisk sykdom og føre til varige psykiske skader. De som ruser seg på illegale rusmidler har, nesten uten unntak, startet sin ruskarriære med alkohol.
Nyttige tips for barn og ungdom:

De som skryter av at de drikker, drikker kanskje mindre enn de sier. Det skapes ofte et feilaktig inntrykk av at alle ungdommer ruser seg på fest.

Har du gode venner som du stoler på trenger du ikke gjøre deg tøffere enn du er. Sammen kan dere stå for holdninger det kanskje er vanskeligere å stå alene om.

Tenk gjennom hva du ønsker å stå for og svare om noen utfordrer deg på: Du tør vel smake! Ingen har tatt skade av å si nei til alkohol. Aldersgrensen for å kjøpe og bruke alkohol er 18 år.

Undersøkelse blant 8. klassinger viser at gode venner, trygghet og venner som ikke drikker får høyest prioritet når de skal si noe om hva som skal til for å ha det fint på fest. Gjør avtale med foreldre eller noen andre voksne om du skal ha fest så du ikke risikerer at andre tar styringen og det utarter seg på en måte du ikke ønsker.
Det er naturlig at ungdom sprenger grenser og prøver ut nye ting. Det finnes mye annet som du kan gjøre som gir en ”rus” uten negative konsekvenser. Sport, musikk, dans osv. kan gi deg spenning og utfordring på en helt annen og bedre måte enn rusmidler.

Flere har sine første seksuelle erfaringer i ruset tilstand og mange angrer bittert etterpå fordi det hele kanskje gikk lengre enn de egentlig ønsket. Rusen sløver og man fusker lettere med prevensjon, noe som øker risikoen for overføring av kjønnssykdom og uønsket graviditet. Sex er for godt og vakkert til å bli ødelagt av rus!

Voksnes rusbruk og konsekvenser for barn og ungdom

300.000 barn i Norge lider under de voksnes rusmisbruk og får begrenset sin livsutfoldelse som følge av det.
Nyttige tips for voksne:

Solidariser deg med barn og ungdom og kutt ut alkohol i sammenhenger der barn og ungdom er med. Barn og ungdom trenger ikke de voksnes alkoholbruk.

”Drikketrening” hjemme fungerer ikke. Forskning viser at de som tidlig har fått alkohol hjemme drikker oftere og mer enn andre. Noe som igjen øker risikoen for avhengighet og skader. Veien til å bruke illegale rusmidler (narkotiske stoffer) viser seg også nesten uten unntak å gå gjennom alkohol. (Aas & Pedersen, 1993; Pedersen & Bakken 1998; www.fmr.no)

Om du bruker alkohol eller ikke er ditt ansvar. Som voksen må du kunne stå for det du gjør og vedstå deg dette overfor dine barn. Spør du barna hva de synes om voksnes alkoholbruk vil du kanskje bli overrasket av svaret.

Engasjer deg i barn og ungdom! Engasjerte voksne som med kjærlighet og omsorg bryr seg har en forebyggende effekt. God selvfølelse er den beste beskyttelsen barn og ungdom kan ha. Vær derfor raus med oppmuntringer til dem. Følg med på deres aktiviteter, hvilke venner de har og i hvilke miljø de går i. Vær våken og ta imot ungdommene som kommer sent hjem. Avstå selv fra alkohol så du kan hente dem om de trenger skyss.

Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes holdninger til alkohol og ungdommenes rusbruk. Som voksen er du et forbilde for barn og ungdom. Hva du gjør har betydning. Ungdommenes alkoholbruk er fordoblet de siste 10 år. Statistikken viser at når det totale forbruket går opp er det flere som vil få rusproblemer. Den store voksendugnaden blir å utsette debutalderen for alkoholbruk. Klarer man det er gevinsten stor ved at man reduserer det totale alkoholbruket i tenårene og man reduserer risikoen for å eksperimentere med andre rusmidler.

Exit mobile version