Psykososiale vansker

3.7/5 - (8 votes)

Ordet psykososiale vansker betyr psykiske plager som har sin årsak i forhold mellom mennesker og kan også være forbundet med de krav samfunnet stiller. Det kan være vanskelig å skille mellom plager som skyldes vanskeligheter i det sosiale livet og andre psykiske plager. Som regel er det flere forhold som spiller inn.

Mye tyder på at det er en nær sammenheng mellom psykiske lidelser og psykososiale vansker blant ungdom. Psykososiale vansker kan også være problemer mellom barn, ungdommer og omgivelsene, nære omsorgspersoner, venner, lærere eller andre voksne. Dette kan skje hvis ikke barna eller ungdommen får hjelp eller kontroll over problemene. Problemene kan dreie seg om å begynne på ny skole, bearbeiding av sorgen etter å ha mistet noen som stod en nær, vanskelige familieforhold eller sorg etter en skillsmisse.

SE OGSÅ:  Slik ble jeg kvitt kviser som 15-åring

Krav og forventninger fra omgivelsene, skole, venner, familie etc kan bli mer enn enkelte makter å mestre. Noen klarer slike påkjenninger bedre enn andre og er i stand til å finne løsninger på de problemene de møter. Andre er ikke like godt rustet til å møte så mye motgang og belastninger i sin hverdag og krisesituasjoner.

I dag lever vi i et samfunn med en digital kultur. Mange unge, spesielt gutter, tilbringer mye tid med å spille dataspill online, og studier viser at det å sitte og prate med venner samtidig som de spiller gjør at gutter enklere åpner opp om sine problemer. Man slipper da å se hverandre inn i øynene, og man får en distanse fra selve problemet når man er opptatt med et spill.

SE OGSÅ:  Søvnvansker

Det er normalt å ha det vanskelig periodevis i livet. Det viktigste er at en klarer å takle og leve med enkelte problemer og om nødvendig finne en god venn eller et menneske en stoler på som en kan snakke med. Mange ganger er det ikke mer som skal til.