Site icon HUBA.no

Psykose

Rate this post

Psykose er en tilstand der pasienten har problemer med å skill ytre virkelighet og de indre opplevelser. Ved schisofreni, forfølgelsestilstander, tunge maniske og depressive tilstander kan man få perioder der man er i en psykotisk tilstand. I maniske perioder er personen overaktiv og oppstemt. I depressive perioder er personen svært tungsindig og kan ha en selvmordsrisiko.

En psykose kan ha sin årsak i noe fysisk galt i kroppen. Blant annet kan noen hjerneskader munne ut i en psykose som for eksempel hjernesvulst. Andre psykoser kan skyldes bruk av narkotiske stoffer eller alkoholabstinens.

Det er sjelden med psykoser hos barn og kan derfor være vanskelig å vurdere. Hos eldre barn, ungdommer og voksne legger man vekt på deres oppfatning av virkeligheten. Psykose kjennetegnes ved forstyrret vurderingsevne og virkelighetssans.

Ved en psykose skjer det et sammenbrudd mellom personen og dens nære omsorgspersoner og den følelsesmessige mestringen av situasjonen. En belastende livssituasjon kan oppleves så vanskelig at personen mister taket på virkeligheten og oppfører seg uvanlig. Den psykotiske personen mister evnen til å vurdere situasjoner i sosiale sammenhenger, snakker usammenhengende og feiltolker lyder og bevegelser. Vi sier at vedkommende virker hallusinert. Dette er en tilstand som kan vare fra noen få timer til flere dager, men den opphører som regel etter et par uker.

Exit mobile version