HUBA.no

Hei og velkommen til HUBA.no – et nettsted med fysisk og psykisk helse i sentrum.

På våre sider finner du informasjon, artikler, linker til viktige sider og blogginnlegg om alt fra treningsrutiner til diverse spørsmål rundt psykisk helse.

HUBA.no har ingen tilknytning til helsevesenet eller liknende. Vi tar ikke imot spørsmål og svar, og alle tips og informasjonen og innholdet som fremkommer på nettsiden kan ikke benyttes som konkrete medisinske råd, og kan ikke benyttes som erstatning for legebesøk.

Innholdet på denne siden er satt sammen med omhu og referanser skal være oppgitt på alle artikler, men dette garanterer ikke nødvendigvis dets nøyaktighet og fullstendighet. Vi fraskriver oss følgelig alt ansvar for eventuelle feil og utelatelser i innholdet, samt for enhver unnlatelse av å oppdatere eller rette innholdet. Bruker av siden må selv vurdere og kontrollere nøyaktigheten, fullstendigheten og påliteligheten av informasjonen, samt søke profesjonell rådgivning hvor det er nødvendig. Som en følge av overnevnte fraskriver vi oss ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tap som eventuelt skulle anføres oppstått som en direkte eller indirekte følge av innholdet på våre nettsider. Målet til HUBA.no er å være et sted hvor nyttig informasjon samles.

På HUBA.no vil du finne informasjon og opplysninger om både psykisk og fysisk helse.

For eksempel:
– Hva er psykisk helse?
– Hva er normalt?
– Hvordan trene beste mulig?
– Hvem kan jeg snakke med?
– Hvem arbeider med hva?