Munnbind som beskyttelse mot mikroorganismer

Rate this post

Mikroorganismer er en fellesbetegnelse for ulike mikrober, altså mikroskopiske organismer som ikke er mulig å se med det blotte øye. Disse organismene omfatter alt fra smittestoffer som virus, til soppsporer, alger, protozoer og bakterier. Det kan være utfordrende å skulle beskytte seg selv mot potensielt skadelige mikroorganismer dersom en ikke vet hvor de befinner seg.

Dette er en av grunnene til at mange velger å benytte beskyttelsesutstyr som munnbind mot virus og bakterier, samt sopp. Det er imidlertid viktig å velge riktig type munnbind for å oppnå best mulig beskyttelse. Vi skal nå se nærmere på bruk av munnbind som beskyttelse mot disse ørsmå organismene.

Hva er et munnbind?

Per definisjon er et munnbind en maske av egnet materiale som plasseres foran munn og nese. Munnbind kan også gå under navn som «ansiktsmaske» eller «kirurgisk munnbind». De fleste munnbind er engangsprodukter som ikke er ment å brukes mer enn én gang.

Som regel festes munnbindet med strikk som går bak ørene eller bakhodet, men det finnes også varianter som knytes fast. Dette gjør at munnbind enkelt kan tilpasses den enkelte bruker. Det er likevel greit å merke seg at selve masken kan variere i størrelse, noe som betyr at det finnes masker både for små barn og voksne individer, samt ulike ansiktsformer.

SE OGSÅ:  Hvordan trening kan påvirke psyken din

Velg riktig type munnbind!

Noe av det viktigste å tenke på når du skal velge munnbind for beskyttelse mot mikroskopiske organismer, er filtertype. Kirurgiske munnbind refererer i de fleste tilfeller til munnbind som er av høyere kvalitet. Når vi snakker om kvalitet i forbindelse med munnbind, tenker vi hovedsakelig på beskyttelsesgrad. Et munnbind som gir svært høy grad av beskyttelse mot mikroorganismer, går dermed innunder betegnelsen kirurgisk munnbind.

Det er et krav om at kirurgiske munnbind ikke skal kunne slippe gjennom mer enn 80 % av bakterier. Det finnes dog munnbind som har filtreringsevne (BFE) opp mot 98 %. Denne type munnbind brukes ofte av helsevesen på sykehus og andre helseinstitusjoner. Det samme gjelder åndedrettsvern, som gir enda høyere grad av beskyttelse enn kirurgiske munnbind. Dette gir redusert sjanse for inhalasjon av aerosoler.

Det er ikke uvanlig at allmenheten benytter seg av kirurgiske munnbind, spesielt under epidemier og pandemier. Ønsker du optimal beskyttelse mot virus, kan munnbind av kirurgisk kvalitet er godt alternativ. Munnbindet brukes imidlertid hovedsakelig for å hindre smitte fra et sykt individ. Munnbind med lavere filtreringsevne kan lett slippe gjennom virus, sopp og bakterier, noe som kan gi en falsk følelse av beskyttelse.

SE OGSÅ:  Gjeld kan bli et psykisk og fysisk problem

Det sies likevel at munnbind (til og med dem som ikke er kirurgiske) kan bidra til å forhindre spredning av smittbare sykdommer som spres via dråpesmitte. Når en hoster eller nyser vil nemlig mengder av aerosoler, altså ørsmå partikler, kunne spres via dråper. Munnbind vil kunne holde igjen mange av disse dråpene, slik at de ikke spres rundt i rommet.

Støvmasker er konstruert i et hardere materiale enn tradisjonelle munnbind, og har et filter som forhindrer at virus, sopp eller bakterier trenger gjennom. Slike masker kalles også for partikkelmasker, og sies å ha nokså god beskyttelse mot mikroorganismer.

Ønsker du primært å beskytte deg mot større partikler, kan vanlige munnbind være et godt alternativ. Jo mindre mikroorganismene du ønsker å beskytte deg mot er, jo mer obs bør du være på filtreringsevne. Velg gjerne kirurgiske munnbind eller støvmasker av typen FFP2 – også kjent som N95. Tallet «95» refererer til at masken filtrerer bort minst 95 % av alle luftbårne partikler.

  • Tradisjonelle munnbind
  • Kirurgiske munnbind
  • Åndedrettsvern
  • Støvmasker

Ingen bombesikker løsning

Utfordringen med munnbind og støvmasker er at de kan gi brukeren en falsk trygghetsfølelse. Husk at mange virus kan smitte også gjennom slimhinner i øynene. Går du inn i en sky av aerosoler der noen har hostet eller nyst, vil du derfor fortsatt kunne bli smittet – med mindre du går med tette vernebriller. Det er også mange som tar seg til munnbindet for å rette på det, og mange opplever kløe når de bruker masker.

SE OGSÅ:  Tips for å stumpe røyken

Dette kan føre til at du tar deg hyppigere til ansiktet enn hva du ellers ville ha gjort. Dette er også noe av grunnen til at norske helsemyndigheter ikke har anbefalt bruk av munnbind under epidemier eller pandemier her til lands. Det anbefales imidlertid at syke individer benytter maske, da dette som nevnt kan forhindre spredning av luftbårne partikler.

Ulike mikroorganismer har svært ulik størrelse

Noe annet som er verdt å tenke på ved valg av munnbind eller støvmasker, er at de ulike mikroorganismene har forskjellig størrelse. Det vil si at et munnbind som beskytter mot soppsporer, ikke nødvendigvis beskytter mot virus. Visste du at en bakterie kan være mange ganger større enn et virus?

Mens bakterier som regel har en størrelse på mellom 1 000 og 2 000 nanometer, kan virus være så små som 10 nanometer. Dette er så smått at en ikke kan se det i et vanlig mikroskop engang. Du bør derfor være bevisst på hva slags mikroorganismer du primært ønsker å beskytte deg mot når du skal kjøpe munnbind eller støvmasker. Husk også på at det er nærmest umulig å oppnå 100 % beskyttelse!