Kunst, kultur og psykisk helse

5/5 - (1 vote)

Dersom man sammenlikner psykisk helseplager i Norge med andre europeiske land, ser man at det er mindre utbdredt i Norge.

Det er likevel enkelte psykiske plager som er et betydelig problem her til lands, blant annet angst- og depresjonslignende plager, søvnvansker og redusert mestring.

Dette kan man se i rapport fra 2011 av Folkehelseinstituttet kalt «Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger, Folkehelseinstituttet.»

Rapporten er bygget på nasjonale analyser fra Statistisk sentralbyrå sin levekårsundersøkelse i 2008. Du finner rapporten her.

Mange med psykiske helseproblemer faller utenfor jobb og sosiale aktiviteter. Kunst, kultur og Psykisk Helse (KKPH) er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultor og næring, og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, og har et bydekkende ansvar i Bergen.

SE OGSÅ:  Gjeld kan bli et psykisk og fysisk problem

De har siden 2001 tilbudt mennesker med psykiske helseplager et kunst- og kulturtilbud. KKPH tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter innenfor mange kunstarter, og samarbeider med kunstnere, musikere, forfattere og teaterinstruktører.

Men hva er egentlig kultur? Kultur er et omfanttende begrep, som kan forklares på mange forskjellige måter. Det de fleste er enige om, er at kultur er noe som sveiser oss sammen og sosialiserer oss. Vi lærer og tar til oss det folk i tidligere tider har hatt til felles. Dette gjelder kunnskap, ideer, verdier, normer og tradisjoner som det er verdt å føre videre.

Her i Norge har vi mange tradisjoner som hver generasjon føres videre. Jula er en tradisjon som står sterkt, men den er også under endring. For eksempel har det i det siste blitt populært med såkalte ugly christmas sweaters.

SE OGSÅ:  Slik ble jeg kvitt kviser som 15-åring

Og jula er ikke den eneste anledningen til å kle seg ut. Det å arrangere utkledninger blir mer og mer populært. 80-tallet er alltid en slager, og det finnes mange butikker (https://80talskläder.com/no/80-talls-klaer/) som tilbyr fargesprakende utkledninger til enhver anledning.