Site icon HUBA.no

Et klart hode gjør bedre valg

Rate this post

De aller fleste av oss har nok av eksempler å ta av om vi skal nevne noen ganger vi gjorde noen dårlige valg eller foretok rare beslutninger. Avgjørelser som i ettertid kan virke helt uforståelige, men som ikke virket sånn da de ble tatt. Det kan selvsagt være flere grunner til at du gjør valg som virker underlige eller irrasjonelle i ettertid, men det er ikke så mye som skal til for å eliminere de fleste av dem.

Trening og struktur på livet gir bedre avgjørelser

De fleste blir overrasket over hvor enkelt det faktisk er å legge grunnlaget for mye mindre feilavgjørelser, enten det handler om casino, økonomi eller familieliv. Mye av det vi gjør handler om hvordan vi har det og føler oss, og det påvirker i svært stor grad hvilke valg vi tar. All forskning viser at om du ikke er sliten og har overskudd, desto bedre tenker du, og tenker du fornuftig blir gjerne valgene du tar også det. Til og med i ettertid, ikke bare på beslutningstidspunktet. Den letteste måten å få overskudd og et klart hode på, er ved trening og struktur på livet ditt.

Tren deg til god søvn og gode avgjørelser

Mange sover lite på grunn av at de er stresset. Dette kan skyldes mange ting. Det kan være mange utfordringer på arbeid eller ting som skjer på det personlige plan. Utfordringer i privatlivet gjør at mange sover dårlig. Ikke alle klarer å rense hodet sitt for tanker når dagen er over og sover dårlig av den grunn, men med fysisk aktivitet kan du redusere mye av dette eller fjerne det helt med tanke på søvn. Trener du får du overskudd, føler deg bedre og tenker klarere. Du blir også fysisk sliten på en god måte og sover bedre.

Fysisk aktivitet gir et bedre liv på mange fronter

Trening er bra for helsen og kroppen med tanke på sykdommer. Samtidig er det at du blir fysisk sliten positivt med tanke på at du slapper bedre av og dermed sovner lettere og sover bedre. Dermed er du sannsynligvis mye mer opplagt når du våkner opp. Det gjør at du gjør bedre og mer veloverveide valg i løpet av dagen uansett hva det er. Årsaken til det er at du ikke er uopplagt og ikke gjør valg du egentlig ikke er i stand til å foreta. På samme måte vil dine valg bli mindre påvirket av at du er stresset på grunn av personlige utfordringer. Derfor er det viktig å trene og ha struktur på hverdagslivet. Trening, struktur i form av ganske lik dagsrytme samt god søvn på bakgrunn av dette, legger forutsetningene for et liv med mye mindre feilavgjørelser.

Exit mobile version