Site icon HUBA.no

Er gaming et problem eller er det bra?

2.6/5 - (323 votes)

De siste årene så har det vært en ekstrem oppblomstring av det som kalles «gaming» eller e-sports. Dette har tidlig blitt omtalt av mange som problematisk og flere har sammenlignet dette med å spille på casino. Vi mener at man kan sammenligne e-sport med skating for noen år siden. Det er nytt for oss eldre som ikke er vokst opp i den digitale verden hvor ting stadig flyttes mer ut i den virutelle verden.

Esport eller gaming blir stadig mer akseptert ettersom interessen og kommersialiseringen begynner å virkelig ta av. Det er mesterskap som streames og norske mediehus begynner å lage mer innhold rundt dette.

Vi kan likevel forstå at enkelte blir bekymret for sine barn når de velger å prioritere spilling foran venner og fysisk aktivitet. Dette handler i stor grad om balanse og selv gaming ikke er skadelig for ditt barn så er balanse alltid bra.

Hvis du er bekymret for at din barn spiller for mye TV-spill eller dataspill så har vi laget noen gode råd til deg.

Aksepter gamingen men sett grenser

Veldig mange foreldre blir så fortvilte over tv-spill og dataspill at de forbanner spillingen. Det er mange historier om norske barn og ungdom som blir fratatt spillkonsollen eller datamaskinen. Dette er helt feil måte å gjøre det på og ikke minst så kan det skape en distanse.

Man bør heller sette fokuset mot at dette er noe man aksepterer men at man ønsker grenser. Det kan være en tidsbegrensning per dag eller at man f.eks oppfordrer til annen aktivitet i tillegg. Det er utrolig viktig med fysisik aktivitet og det største problemet med gaming er gjerne helseutfordringene som følger det å sitte stille.

Når bør man oppsøke hjelp?

Dersom du opplever at ditt barn eller ungdom er så oppslukt i spillingen at ikke noe annet betyr noe. Det betyr gjerne at de knapt går ut og blir mer innesluttet. Dette i kombinasjon med vektoppgang og et eksplosivt lynne kan være grunn til å oppsøke hjelp.

Et godt sted å starte er at du som voksen person tar kontakt med en psykolog for å prøve å finne ut om dette er noe man burde ta tak i. Hva man kan gjøre selv og ikke minst hvordan man løser dette på best mulig måte. Det er ikke hensiktsmessig at vi kommer med noen generelle råd her fordi hver situasjon er veldig forskjellig.

Exit mobile version